Sociální Rehabilitace Tolerance: Podpora pro každodenní život

 

Když se řekne "sociální rehabilitace", mnozí si představí fyzioterapii a cvičení pod vedením odborníků. Ti, kteří si o této službě přečtou pár řádků se dozví, že cílovou skupinou, respektive našimi uživateli jsou osoby ve věku 16 až 80 let s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, případně s přidruženým tělesným postižením a osoby s chronickým duševním onemocněním. Představy o této službě jsou často velmi mylné.

 

Co je sociální rehabilitace?

Rádi bychom vám přiblížili, co tato sociální služba znamená. Naše služby sociální rehabilitace jsou navrženy tak, aby poskytovaly uživatelům praktickou podporu v jejich každodenním životě. Nabízíme trénink základních dovedností, jako je vaření a úklid, rozvoj finanční gramotnosti nebo schopnost plánování. Hlavním a nejdůležitějším cílem je posílit nezávislost a sebeurčení všech, kteří využívají naše služby.

 

Individuální přístup a praktická podpora

Říká se, že nic není zadarmo. My však naše služby poskytujeme zcela zdarma. Každý uživatel je pro nás jedinečný, a proto ke každému přistupujeme individuálně. Plán práce, respektive individuální plán je vždy vytvořen na míru dle přání a potřeb uživatele. Všechny aktivity jsou zvoleny tak, aby byly zábavné, naučné i přínosné zároveň. Vaříme, uklízíme, jezdíme na výlety, chodíme na procházky, navštěvujeme restaurace, věnujeme se tvoření nebo si třeba jen tak povídáme.

 

Každodenní aktivity a smysl sociální práce

Za všemi těmito aktivitami není jen zábava, ale především sociální práce našich zaměstnanců. Co tedy přesně tato práce obnáší? Při vaření a úklidu se uživatelé učí soběstačnosti, výlety rozvíjí jejich znalosti a schopnosti pohybovat se ve společnosti, procházky slouží k vzdělávání v oblasti životního prostředí, návštěvy restaurací zase k osvojení společenského chování, finanční gramotnost, tréninku komunikace, čtení i matematiky. Tvořením poskytujeme prostor k sebevyjádření, podporujeme kreativní myšlení a rozvoj fantazie.

 

Ambulantní a terénní forma. Co to vlastně znamená?

Jak jsme již zmínili, cílem je posílení nezávislosti uživatelů. Naše služby poskytujeme jak ambulantně v prostorách služby, tak v terénní formě v jejich přirozeném domácím prostředí. Někteří uživatelé tyto dvě možnosti rádi kombinují.

 

Každý je pro nás důležitý.

Práce pracovníka sociální rehabilitace není snadná a vyžaduje špetku empatie, chuť pracovat s lidmi a touhu pomáhat tam, kde je třeba. Předáváme uživatelům to nejlepší ze sebe, a v každém z nich zanecháváme kus sebe. Tuto práci děláme s láskou a pokorou, protože věříme, že každý má právo na podporu a šanci žít co nejvíce nezávislým životem.

 

Změnili jste pohled na služby sociální rehabilitace čtením těchto řádků? Přijďte a přesvědčte se sami, jak může sociální rehabilitace zlepšit každodenní život Vám nebo někomu z Vašich blízkých.

 

Jsme tady pro vás.