Dne 13. července 2024 se bude konat v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích od 10:00 hodin slavnostní eucharistická bohoslužba.

Životopis Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D.

Narodil se 10. května 1961 v Brně a vyrůstal v prostředí křesťanské rodiny. Po složení maturitní zkoušky v roce 1986 se během následujících let třikrát hlásil do kněžského semináře v Litoměřicích – a protože nebyl přijat, rozhodl se k emigraci. Teologii studoval na Papežské Lateránské univerzitě v Římě a kněžské svěcení přijal 16. července 1994 v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích (světitel biskup Antonín Liška). Po dosažení licenciátu na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě začal od roku 1996 vyučovat patristickou literaturu a spiritualitu na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Pastoračně působil nejprve jako kaplan v Českých Budějovicích a poté v Jindřichově Hradci; administrátorem ve Veselí nad Lužnicí a okolních farnostech se stal v roce 1997. Roku 2008 dosáhl doktorátu na Katolické univerzitě v Ružomberku a vedle řádné pastorační činnosti se věnoval i duchovnímu doprovázení členů „Fatimského apoštolátu“ a „Neokatechumenátní cesty“. Od roku 2008 byl členem sboru konzultorů českobudějovické diecéze; v roce 2011 byl jmenován vikářem táborského vikariátu a následujícího roku byl jmenován sídelním kanovníkem katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích.
Dne 19. března 2015 byl Svatým otcem Františkem jmenován diecézním biskupem českobudějovické diecéze. Biskupské svěcení přijal sobotu 13. června 2015 v českobudějovické katedrále s. Mikuláše (světitel kardinál Dominik Duka, 1. spolusvětitel Giuseppe Leanza, 2. spolusvětitel Jiří Paďour)