Historie duchovní správy v Českém Krumlově

Historie duchovní správy v Českém Krumlově

 

Českokrumlovští preláti

 

1 Jiří Bílek z Bílenberka 1642 1657 od r. 1655 první infulovaný prelát českokrumlovský
2 Fredericus Dörfl 1657 1660 prelát a arcijáhen krumlovský
3 Jan Chvalenický 1660 1671 prelát a arcijáhen krumlovský
4 Bohumír  Kapoun ze Svojkova 1671 1698 prelát a arcijáhen krumlovský

 

(1699-1701 – ustanoven královehradeckým biskupem)

5 Jan Bukowski 1699 1710 prelát a arcijáhen krumlovský
6 Sigismund Haubner 1710 1736 prelát a arcijáhen krumlovský
7 Josef Kulani 1736 1745 prelát a arcijáhen krumlovský
8 František Schulbach 1745 1761 prelát a arcijáhen krumlovský
9 František Kfeller svobodný pán ze Sachsenbrum 1762 1799 prelát a arcijáhen krumlovský

 

Prelát Kfeller opsal do farní kroniky papežskou bulu Alexandra VII.  „Decet Romanum Pontificem“           čímž zachoval její úplné znění

10 Antonín Gotscho de Sachsenthal 1800 1826 prelát a arcijáhen krumlovský
11 Václav Schembera 1827 1830 prelát a arcijáhen krumlovský
12 Karel Boromejský Zambauer 1830 1851 prelát a arcijáhen krumlovský
13 Jan Schreglich Budvicensis 1851 1862 prelát a arcijáhen krumlovský
14 František Loberschiner 1864 1881 prelát a arcijáhen krumlovský
15 Jan Bakula 1881 1897 prelát a arcijáhen krumlovský
16 Jan Grill 1897 1903 prelát a arcijáhen krumlovský
17 František Schmidtmayer 1904 1912 prelát a arcijáhen krumlovský
18 Augustin Hartl 1913 1919 prelát a arcijáhen krumlovský
19 Ladislav Dvořák 1920 1933 prelát a arcijáhen krumlovský
20 Václav Přibek 1934 1962 prelát a arcijáhen krumlovský
Po úmrtí českokrumlovského preláta Václava Přibka nastala v Českém Krumlově sedisvakance, neboť tehdejší režim nedovolil jmenování nového českokrumlovského preláta. Farnost Český Krumlov spravovali:
  R. D. Václav Velický 1.6.1954 14.8.1974  
  R. D. Emil Soukup 1.10.1974 15.8.1993  
  R. D. Mgr. Václav Pícha JC. D. 15.8.1993 27.9.2015  
O slavnosti sv. Václava dne 28. září 2015 v kostele sv. Víta v Českém Krumlově českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil po 61 letech absence úřadu českokrumlovského preláta infuloval nynějšího R. D. Mgr. Václava Píchu JC. D. do úřadu preláta.
21 Prel. Mgr. Václav Pícha JC. D. 28.9.2015    
         

 

 

Farní vikáři

 • Martin Wierer (1.9.1927 – 30.6.1932)
 • Jan Urban (1.9.1930 – 28.2.1932)
 • Josef Schürrer (1.7.1932 – 30.11.1938)
 • Dominik Ondřej Novotný, OFMConv. (1.9.1933 – 30.9.1934)
 • Otakar Zima, OFMConv. (1.10.1934 – 20.8.1935)
 • Josef Dichtl, katecheta (1.9.1935 – 30.8.1937)
 • František Fusch (1.9.1937 – 30.11.1938)
 • Rogerius Jaroslav Koleta, OFM (1.7.1945 – 30.11.1938)
 • Emerich Štefan Korchňák, OFMConv. (1.10.1946 – 31.7.1949)
 • Vladimír Vlček (1.8.1949 – 31.5.1950)
 • Petr Karel Menhart, OP (1.4.1950 – 30.11.1951)
 • František Boudal (1.12.1951 – 1.7.1953)
 • Jan Toupalík (1.8.1969 – 30.9.1971)
 • Karel Vrba (1.8.1971 – 30.4.1973)
 • Benedikt Josef Kozel, CFSsS (16.2.1975 – 31.1.1977)
 • Václav Kraus (1.8.1982 – 30.4.1985)
 • ThLic. František Hranáč (1.5.1985 – 30.6.1996)
 • Mons. ThLic. ICLic. Karel Plavec, Th. D. (1.8.1985 – 14.11.1985)
 • Bohuslav Švehla (15.11.1985 – 31.7.1986)
 • Vendelín Zboroň (1.8.1986 – 31.8.1990)
 • Stanislav Bušta (1.8.1990 – 30.8.1991)
 • Jan Löffelmann JC. D. (15.10.1991 – 31.7.1992)
 • Václav Pícha (1.8.1992 – 14.8.1993)
 • Hroznata Dominik Holický ( 15.8.1993 – 31.8.1994)
 • Mariusz Ratýnski (16.10.1995 – 19.12.1995)
 • Ireneus Anrdrzej Ujazdowski (1.11.1998 – 30.6.1999)
 • Mariusz Klimczuk (1.8.2005 – 30.6.2006)
 • Ondřej Huječek (1.9.2008 – 30.6.2012)
 • Mariusz Klimczuk (1.7.2012 – 14.8.2016)
 • František Žák (25.6.2016 – 18.7.2021)
 • David Mikluš (15.9.2020 – 14.7.2022)
 • Jan Rothschedl (4.7.2021 – …)

 

 

Kandidáti jáhenství a kněžství

 • František Žák (18.7.2015 – 25.6.2016)
 • Jan Rothschedl (1.7.2017 – 14.7.2020)

 

 

Jáhni

 • Jan Löffelmann (1.8.1991 – 14.10.1991) – kandidát jáhenství a kněžství
 • Mariusz Ratýnski (1.7.1995 – 15.10.1995) – kandidát jáhenství a kněžství
 • František Žák (18.7.2015 – 25.6.2016) – kandidát jáhenství a kněžství
 • Jan Rothschedl (1.7.2017 – 14.7.2020) – kandidát jáhenství a kněžství

 

 

Trvalí jáhni

 • Vojtěch Vágai ( 1993 – 23. 2. 2011)
 • Vojtěch Talíř (1.8.2012 – ...)

 

 

Výpomocní duchovní

 • R. D. Karel Vrba (1.5.1973 – 30.9.1974)
 • R. D. Ivo Vojtěch Kvapil, Ocist. (1.7.1999 – 13.9.2005)
 • R. D. Karel Rendl (1.7.1999 – 2.5.2012)
 • R. D. Mgr. Jan Mikeš (1.12.2023 - ...)

 

 

Akolyté

 • Vojtěch Vágai ( 1991 – 1993)
 • Jiří Talíř (1993 - ...) 
 • Jan Hůlek (1993 - ...)
 • Zdeněk Kalianko (25. 1. 2014 – …)