Seznam duchovních farnosti

Osoby ve farnostech

Prel. Mgr. Václav Pícha, JC.D.

Prel. Mgr. Václav Pícha, JC.D.

farář ( od 28.9.2000 )

Prelát:

Prelatura Český Krumlov

Administrátor excurrendo:

Hořice na Šumavě, Kájov, Přídolí, Větřní, Věžovatá Pláně, Zátoň

Okrskový vikář:

Vikariát Český Krumlov

Sídelní kanovník Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích

Kancléř Biskupství českobudějovického

Soudce Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské

R. D. Mgr. Jan Rothschedl

R. D. Mgr. Jan Rothschedl

farní vikář ( od 4.7.2021 )

Datum svěcení: 5.9.2020

Administrátor excurrendo:

Světlík, Rožmberk nad Vltavou, Svéraz

Farní vikář:

Prelatura Český Krumlov, Hořice na Šumavě, Kájov, Přídolí, Větřní, Věžovatá Pláně, Zátoň

R. D. Mgr. Jan Mikeš

R. D. Mgr. Jan Mikeš

výpomocný duchovní ( od 1.12.2023 )

Ustanovený ke službě ve farnostech:

Prelatura Český Krumlov, Hořice na Šumavě, Kájov, Přídolí, Větřní, Věžovatá Pláně, Zátoň, Světlík, Rožmberk nad Vltavou, Svéraz

Bc. Vojtěch Talíř

Bc. Vojtěch Talíř

jáhen ( od 1.8.2012 )

Ustanovený ke službě ve farnostech:

Prelatura Český Krumlov, Kájov, Přídolí, Větřní, Věžovatá Pláně, Zátoň, Kamenný Újezd, Boršov nad Vltavou, Doudleby, Černice

Zdeněk Kalianko

Zdeněk Kalianko

akolyta ( od 25.1.2014 )

Ustanovený ke službě ve farnostech:

Prelatura Český Krumlov, Kájov, Přídolí, Větřní, Věžovatá Pláně, Zátoň

Jiří Talíř

Jiří Talíř

akolyta

Ustanovený ke službě ve farnostech:

Prelatura Český Krumlov, Kájov, Přídolí, Větřní, Věžovatá Pláně, Zátoň

sr. Karmela Chromíková

sr. Karmela Chromíková

zasvěcená osoba ( od 1.6.2018 )

Nemocniční kaplanka

nabízí osobní setkání a (duchovní) rozhovor, společnou modlitbu, lidskou blízkost, naslouchání a doprovázení v době nemoci, hledání cest, jak důstojně zvládat obtížnou situaci, překonávat osamění a hledat motivaci, porozumění a naději.

Možnost využít služeb nemocničního kaplana je otevřena všem pacientům, jejich blízkým i zdravotnickém personálu bez ohledu na jejich světový názor či náboženské vyznání.

Nabízí zprostředkování návštěvy kněze (svátost smíření a pomazání nemocných) podle pacientova přání. Katolickým věřícím může posloužit sv. přijímáním.

Nemocniční kaplan se řídí etickým kodexem a je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech osobní a důvěrné povahy.

Štěpánka Talířová

Štěpánka Talířová

neuvedeno

katechetka

Rostislav Ryba

Rostislav Ryba

neuvedeno ( od 1.4.2024 )

Vikariátní stavební technik:

Vikariát Český Krumlov

Horní 156

381 01 Český Krumlov

1